Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธฺภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ขนาดไฟล์:0.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 114 ครั้ง