Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.  นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายบุญช่วย อรรถวรรธน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) ,ความก้าวหน้าการดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดตราด ,ความก้าวหน้าการเตรียมการประกาศจัดตั้งและขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานการณ์ช้างป่าจังหวัดตราดพร้อมผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

แกลเลอรี่