Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ  ประกอบผล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายบุญช่วย อรรถวรรธน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีการสรุปผลการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ปี 2559 – 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เป้าหมาย ปี 2563 (เพิ่มเติม)

 

แกลเลอรี่