Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญิติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ขนาดไฟล์:0.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง