Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

บริการสำนักงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 มี.ค. 65

สถิติข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

5 พ.ย. 64

รายงานข้อมูลสถิติ ด้านทรัพยากรน้ำ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
4 พ.ย. 64

รายงานข้อมูลสถิติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
4 พ.ย. 64

รายงานข้อมูลสถิติ ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 4740 ครั้ง
31 มี.ค. 64

คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

31 มี.ค. 64

แผนผังคู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

31 มี.ค. 64

คู่มือการขออนุญาตตั้ังแรงค้าไม้แปรรูป/การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

31 มี.ค. 64

แผนผังคู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป/การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ
1 2 3 4 > >>