Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 65

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน และแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนประกาศ

7 เม.ย. 65

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่า หรือผู้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
23 พ.ย. 64

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกร

1 เม.ย. 64

พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 7.73 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
1 เม.ย. 64

พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4735 ครั้ง
1 เม.ย. 64

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1